Slipp cellskräck genom att kolla in Prison Islands tolv regler så ditt lag är maximalt förberett för alla utmaningar.

Dela upp lag och kom överens om ett lagnamn. Presentera laget för personalen i receptionen. Ni får då brickan som fungerar som en nyckel. Ta cellerna i valfri ordning. Ni får hur många försök ni vill. Utanför varje cell sitter en dosa. Lyser den grönt är cellen ledig. Dörren öppnas när du sätter brickan mot läsaren. När dörren öppnats börjar tiden att gå. Ni har 2-5 minuter på er. Om en röd lampa börjar blinka har ni misslyckats och ni får prova igen. Om en blå lampa börjar blinka har ni lyckats och poängen lagras automatiskt på brickan. Vid cellen beskrivs vad som krävs och hur många poäng den är värd. När ni återlämmnat brickan får ni en utskrift på resultatet. Ni behöver aldrig bruka våld för att lösa någon cell.