Kalas/Party

Boka vårt kalas/partypaket för era ungdomar (10-15 år) och vi lovar dig oförglömliga timmar på Prison Island.

Boka vårt kalas- eller partypaket för era ungdomar (10-15 år) och vi lovar dig oförglömliga timmar på Prison Island. 

Kalas/Party håller på i 2 timmar med 1,5 timmar i cellerna och 30 minuter i ett kalas/partyrum.

Tänk på att bilda lag om 3-4 personer för att kunna få bästa resultat i cellerna.

Våra celler är byggda för både barn och vuxna och man skall vara från årskurs 4 för att utmana cellerna ensamma.

(Vi kan ibland arrangera kalas/party på vardagar med senaste starttid 17:30. Maila oss så ser vi vad vi kan göra.)